Розробка АСУП

Впровадження автоматизованих систем управління (АСУ) виробництвом або технологічним процесом на промисловому підприємстві – процес трудомісткий, що вимагає високого рівня технічної компетенції фахівців. Наша команда володіє необхідними технологічними і інтелектуальними ресурсами для вирішення завдань в області АСУП. Співпраця з нами дозволить оптимізувати управління технологічними процесами, підвищити безпеку виробництва, знизити витрати за рахунок оптимізації роботи обладнання, знизити витрати енергоносіїв, збільшити термін експлуатації обладнання.

АСУ призначена для забезпечення ефективного функціонування об’єкта управління шляхом автоматизованого виконання функцій управління. Ступінь автоматизації функцій управління визначається виробничою необхідністю, можливостями формалізації процесу управління і повинна бути економічно обґрунтована.

Важливим етапом при реалізації проекту впровадження АСУ є проектування майбутньої системи управління. Правильно спроектована АСУ збільшує продуктивність технологічного процесу, зменшує вплив людського фактору на управління процесом, забезпечує безпеку і підвищує якість функціонування об’єкту управління, економить сировину, матеріали та інші виробничі ресурси, що в кінцевому результаті впливає на підвищення економічної ефективності виробництва.

Наші послуги:

 • Створення комплексної системи автоматизації підприємства від проектування до запуску в експлуатацію
 • Поставка обладнання
 • Монтаж і налагодження АСУ
 • Навчання обслуговуючого персоналу і технічна підтримка

АСУ повинна автоматизовано виконувати:

 • збір, обробку та аналіз інформації (сигналів, повідомлень, документів та ін.) про стан об’єкта управління;
 • вироблення управляючих впливів (програм, планів та ін.);
 • передачу керуючих впливів (сигналів, вказівок, документів) на виконання і її контроль;
 • реалізацію і контроль виконання керуючих впливів;
 • обмін інформацією (документами, повідомленнями та ін.) з взаємопов’язаними автоматизованими системами.

АСУ підприємством (АСУП) повинна забезпечувати автоматизований збір і обробку інформації з широким використанням методів оптимізації по основним завданням і підсистем управління загальнозаводського і цехового рівня. АСУП повинна бути реалізована у вигляді сукупності спільно функціонуючих підсистем, взаємодія між якими відбувається через загальну (єдину або розподілену) базу даних.

Реалізовані проекти АСУП:

 • Система автоматичного перекачування цементу/золи з залізничних вагонів – проектування, монтаж і налагодження системи.
 • Система автоматичного перекачування цементу з силосів інертних матеріалів – проектування, монтаж, програмування і настройка пневмокамерних насосів.
 • Система маслозмішування мастила в автоматичному режимі для форм виготовлення залізобетонних виробів (наповнення згідно рецептури, розмішування, контроль аварійних ситуацій) – проектування, монтаж і налагодження системи.
 • Система автоматичного управління конвеєрами подачі інертних матеріалів – проектування, монтаж і налагодження системи.
 • Система автоматичного підігріву води бетонозмішувального вузла при виробництві залізобетонних виробів – проектування, монтаж і налагодження системи.
 • Система автоматичного запуску конвеєрів з подачею попереднього попереджувального сигналу – проектування, монтаж і налагодження системи.