Servises

konstruktorska rozrobka” />КТБ «Альфа-К17» специализируется в области проектирования, изготовления и монтажа нестандартного оборудования, узлов и деталей механизмов, машин и технологических линий.  Современная производственная база с высококвалифицированным инженерным персоналом, оснащенная всем необходимым оборудованием, позволяет нам решать уникальные задачи возникающие при выполнении заказов.

 Учитывая Ваши требования, мы проектируем нестандартное оборудование с адаптацией под технологические процессы Вашего производства, с необходимыми параметрами, габаритами и характеристиками.  

Проводим состыковку разрабатываемой конструкции и элементов имеющейся технологической цепочки, оптимизируем существующий техпроцесс с увеличением экономической эффективности производства.

Предлагаемые нами технические решения по модернизации существующей техники и технологических процессов  позволяют не только существенно увеличить производительность труда, снизить расход сырья и энергии, но и продлить срок службы оборудования. 

 

Для проведения работ по капитальному ремонту, обслуживанию и восстановлению машин, станков, технологических линий и других видов оборудования мы изготовим для Вас оригинальные (нетиповые) детали, аналоги импортных комплектующих изделий или снятых с производства запчастей согласно чертежам или эскизам, снятым с натуры.

Вы можете сделать заявку на проектирование, разработку и изготовление нестандартного оборудования по собственному техническому заданию, либо поручить его разработку нашим специалистам.

 

konstruktorska rozrobka” />КТБ «Альфа-К17» спеціалізується в області проектування, виготовлення і монтажу нестандартного обладнання, вузлів і деталей механізмів, машин і технологічних ліній. Сучасна виробнича база з висококваліфікованим інженерним персоналом, оснащена всім необхідним обладнанням, дозволяє нам вирішувати унікальні завдання,що виникають при виконанні замовлень.

 З огляду на Ваші вимоги, ми проектуємо нестандартне обладнання з адаптацією під технологічні процеси Вашого виробництва, з необхідними параметрами, габаритами і характеристиками.

Проводимо стикуванняконструкції, що розробляється і елементів наявного технологічного ланцюжка, оптимізуємо існуючий техпроцес зі збільшенням економічної ефективності виробництва.

Пропоновані нами технічні рішення по модернізації існуючої техніки і технологічних процесів дозволяють не тільки істотно збільшити продуктивність праці, знизити витрату сировини і енергії, але й продовжити термін служби обладнання.

Для проведення робіт з капітального ремонту, обслуговування та відновлення машин, верстатів, технологічних ліній та інших видів обладнання ми виготовимо для Вас оригінальні (нетипові) деталі, аналоги імпортних комплектуючих виробів або знятих з виробництва запчастин згідно з кресленнями або ескізами, знятим з натури.

Ви можете зробити заявку на проектування, розробку і виготовлення нестандартного устаткування за власним технічним завданням, або доручити його розробку нашим фахівцям.

konstruktorska rozrobka” />Для проведення робіт з капітального ремонту, обслуговування та відновлення машин, верстатів, технологічних ліній та інших видів обладнання ми виготовимо для Вас оригінальні (нетипові) деталі, аналоги імпортних комплектуючих виробів або знятих з виробництва запчастин згідно з кресленнями або ескізами, знятим з натури.

Ви можете зробити заявку на проектування, розробку і виготовлення нестандартного устаткування за власним технічним завданням, або доручити його розробку нашим фахівцям.

 

 

The website currently does not contain information