Послуги

Розробка технічних завдань

Первинним, основним документом, яким керуються проектувальники, приступаючи до розробки нового технічного об’єкта або виробу, є технічне завдання.

Технічне завдання визначає основне призначення розроблюваного об’єкта, його технічні характеристики, показники якості і техніко-економічні вимоги, а також спеціальні вимоги. Рішення будь-якого завдання починається з його осмислення і уточнення вихідних даних. 

Провідні фахівці КТБ «Альфа-К17» сформулюють задачу і підготують технічне завдання максимально повно і грамотно відповідно до вимог, визначаючи мету і призначення розробки, порядок і умови робіт, очікувані результати, строки виконання, а також особливі вимоги, зумовлені специфікою самого виробу і умовами його експлуатації.

Технічне завдання є юридичним документом – як додаток воно включається в договір між замовником і виконавцем на проведення проектних робіт і є його основою. Розробка ТЗ – один з найбільш відповідальних етапів проектування, який визначає ефективність розробки.

Вартість послуг по розробці ТЗ визначається виходячи із специфіки проектованого об’єкта і обсягу трудовитрат. Для підготовки комерційної пропозиції на розробку ТЗ на проектування необхідно направити на нашу електронну адресу akm17@z-abi.com загальну пояснювальну записку. Після чого наші експерти виконають експрес-аналіз проектних рішень на підставі чого визначать вартість і терміни виконання робіт. Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел.: (0412) 48 78 00 / (067) 410 78 64